عاشق باش


رودست خوردن بده ؛بدتره از اون زمانیه که از دوستت رودست بخوری و خیلی بدتر زمانی ست که از دوست صمیمیت رودست بخوری

و اون موقعی حس میکنی از پشت خنجر خوردی که رودست زدن دوستت رو یکی دیگه بهت بگه!!!

تنها چیزی که میدونم اینکه نامردی راهی نیست که به بهشت برسه
نوشته شدهیک شنبه 3 فروردين 1393برچسب:, توسط maral
نوشته شدهجمعه 16 اسفند 1392برچسب:, توسط maral
نوشته شدهجمعه 16 اسفند 1392برچسب:, توسط maral

افسران - ساپورت  پوشان شهرم دیار غواضان ...
نوشته شدهجمعه 16 اسفند 1392برچسب:,